විශ්‍රාම යන ජනපති මෛත්‍රීට ලැබෙන දේවල් මෙන්න

0

ජනාධිපති ධුරයෙන් විශ්‍රාම යාමට නියමිත මෛත්‍රීපාල සිරිසේන හට දැනට ඔහු සිටින කොළඹ පැජට් පාරේ පිහිටි නිල නිවස ලබා දීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

ඔහුගේ ආරක්ෂාව සඳහා පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකාය ලබා දීමට ද 15 අඟහරුවාදා රැස්වු කැබිනට් මණ්ඩලය තීන්දු කර ඇත.

ඊට අමතරව විශ්‍රාම යන ජනපතිවරයෙකුට ලබාදෙන සියලු වරප්‍රසාද ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන හට හිමි වනු ඇත.

මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර විසින් මීට අදාළ යෝජනා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබේ.

Facebook Comments

wedding people