“ධර්මද්වීපය ද මස් මඩුව දැ” යි ජනතාව තීන්දු කළ යුතුයි – අගමැති

0

මුළු රටම ධර්මද්වීපයක් බවට පත් කර ගන්නාවාද නැතහොත් හැම නිවසක්ම මස් මඩුවක් කර ගන්නාවද යන්න ජනතාව තීන්දු කළ යුතු බව අගමැතිවරයා ප්‍රකාශ කර තිබේ.

සජිත් ප්‍රේමදාස ජනාධිපති ධුරයට බවට පත්වුවහොත් රටම ධර්මද්වීපයක් වන බවට විශ්වාසය පළ කරන අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ හැම නිවසක්ම මස් මඩුවක් හා මස් කඩයක් කිරීමට ගෝඨාභය රාජපක්‍ ප්‍රතිඥා දී ඇති බව 12 අඟහරුවාදා අනුරාධපුර සහ කුලියාපිටියේ පැවති ජනාධිපතිවරණ ප්‍රචාරක රැළි අමතමින් කියා සිටියේය.

“ඔහුගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ අංක 44 යටතේ ඒ ගැන පැහැදිලි කර තිබෙනවා. එම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුව සෑම නිවසක්ම මස් කඩයක් බවට පත් කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ ආරක්‍ෂක ලේකම්ව සිටියත්, ජනාධිපති අපේක්‍ෂක ලෙස ඉදිරිපත්ව සිටියත් මස් කඩ සංස්කෘතියෙන් ඈත් වී නෑ.”

තම රජය බුදු දහම පෝෂණය කිරීමට ඉමහත් සේවයක් කළ අගමැතිවරයා ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ බුදු දහම වෙනුවෙන් සිදු කර තිබෙන සේවය කුමක්ද යන්න විමා සිටියේය.

“බුදු දහම පෝෂණය කිරීම වෙනුවෙන් අපි විශාල වැඩ කොටසක් සිදු කළා. ඒ අනුව ඓතිහාසික මිහින්තලා පුදබිම ජාතික උරුමයක් බවට පත් කළා. ත්‍රිපිඨකය ජාතික උරුමයක් බවට පත් කළා. මහා සංඝ රත්නය වෙනුවෙන් බුදුපුත් සුරක්‍ෂා රක්‍ෂණ ක්‍රමය ආරම්භ කළා. එපමණක් නොව, බුද්ධ සාසන, සංස්කෘතික සහ ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශ මගින් බෞද්ධ සිද්ධස්ථානවල දියුණුව සඳහා රුපියල් මිලියන 4000 ක් පමණ පසුගිය කාලයේ වැය කළා. බුදු දහම ආරක්‍ෂා කිරීම සඳහා තවත් වැඩ සටහන් විශාල ප්‍රමාණයක් අප ක්‍රියාත්මක කළා.” අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ වැඩි දුරටත් පැවසීය.

Facebook Comments

wedding people