බලය බෙදීම ගැන පමණක් කතාකරන දෙමළ දේශපාලකයන්ට දෝෂාරෝපණ

0
286
Ivory Agency Sri Lanka
wedding people

දෙමළ දේශපාලනඥයන් නිදහස ලැබුණුදා සිට බලය බෙදීම පිළිබඳ සාකච්ඡා කළා මිස එම ප්‍රදේශ වල සංවර්ධනය ගැන ඔවුන් සළකා නොබැලු බවට ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කර තිබේ.

එම ජනතාවගේ සැබෑ ප්‍රශ්නය බලය බෙදා හදා ගැනීමට නොවන බවට විශ්වාසය පළ කරන ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඔවුනගේ ප්‍රශ්න විසඳුමට කටයුතු කරන බවට හින්දුස්ථාන් ටයිම්ස් පුවත් සේවය සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් සහතික වී ඇත.

“13 වන සංශෝධනය දැනටමත් ව්‍යවස්ථාවේ තිබෙන දෙයක්. නමුත් එහි සඳහන් විදිහටම අපිට ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි අංග කිහිපයක් තිබෙනවා. අපිට යම් වෙනස්කම් අවශ්‍යයි. දෙමළ දේශපාලනඥයින් පවා තේරුම්ගත යුතුයි නිදහස ලබපුදා සිට ඔවුන් බලය බෙදීම ගැන කතාකරනවා. නමුත් ඒ පළාත්වල සංවර්ධනය ගැන ඔවුන් සළකා බැලුවේ නැහැ.”

ධීවර කර්මාන්තය ගැන, කෘෂිකර්මාන්තය පිළිබඳව ගැටලු වලට විසඳුම් ලබා දීමට බලාෙපාෙරාත්තු වන බව ෙපන්වා දී ඇති ජනාධිපතිවරයා අනෙක් ගැටලු ගැන මෙන්ම මේවා පිළිබඳව ද සාකච්ඡා කරන ඉල්ලා සිටී.

බහුතර ජන කොටසේ කැමැත්ත නැතුව කිසි විසඳුමක් ලබා දිය නොහැකි බව අවධාරණය කරන ජනාධිපතිවරයා බහුතර ජනකොටසට සැකකටයුතු දේවල් ඉදිරිපත් කළොත් ඒවා ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි බව පවසයි.

සමාන අයිතිවාසිකම් දීම හෝ ගෞරවයෙන් ජීවත්වීමට අවස්ථාව ලබාදීමට බහුතරය අකැමැති නොවන බවට විශ්වාසය පළ කරන ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ එහෙත් අවාසනාවන්ත ලෙස දෙමළ දේශපාලනඥයන් එකම දෙයක් ගැන පමණක් කතා කරමින් සිටින බවටයි චෝදනා කරන්නේ.

Facebook Comments