“විහිළුකාර” උද්ඝෝෂණ ස්ථානය “මයියොක්කා හිටවීමට හොඳයි” (VIDEO)

0
Ivory Agency Sri Lanka
wedding people

ජනාධිපතිවරයා විසින් විරෝධතා පැවැත්වීමට නම් කරන ලද ස්ථානයේ මයියොක්කා සිටවීමට සිදුවන බව පවසමින් වාමාංශික නායකයෙක් එම ක්‍රියාව හාස්‍යයට ලක් කර තිබේ.

උද්ඝෝෂණ පවත්වනු ලබන්නේ මුහුදු වෙරලේ හෝ වල් අලි ඉන්නා කැළෑ වල නොවන බව අවධාරණය කරන නව සම සමාජ පක්ෂ නායකයා විරෝධතා පවත්වනු ලබන්නේ මහජන මධ්‍යස්ථාන වල බවයි පෙන්වා දෙන්නේ.

“අතිශයින් ජනතාව ඉන්න මධ්‍යස්ථාන වල තමයි උද්ඝෝෂණ කරන්නේ. නැතුව මුහුදු වෙරළට ගිහිල්ලා උද්ඝෝෂණය කරන්නෙ නෑ, එහෙම නැතිනම් වල් අලි ඉන්න කැළෑ වල උද්ඝෝෂණය කරන්නේ නෑ. උද්ඝෝෂණය කරන්නේ ජනතාව ඉන්න මධ්‍යස්ථාන වල ඒක විශ්ව විද්‍යාල වල ළමයි දන්නවා එතුමාට වැඩිය. ඔය දාලා තියෙන කොරටු වල මයියොක්කා තමයි ඉන්දන්න වෙන්නේ,” යි ආචාර්ය වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න කොළඹ දී මාධ්‍ය වෙත කියා සිටියේය.

දැනටත් උද්ඝෝෂණ පැවැත්වෙන කොළඹ ස්ථානය කිහිපයක් ගෙන හැර දැක්වු නසසප නායකයා “ඒවා අපි විසින් ගොඩනඟපු උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාර වලින් ආරම්භ කරපු ස්ථාන. ඒවා මකලා දාන්න බැහැ ඔය විදියට.” යැයි අවධාරණය කළේය.

මෙවැනි දෑ හරහා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විහිලුකාර සංස්කෘතියක් ගොඩනැඟීමට යන බවට නසසප නායක ආචාර්ය වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න වැඩි දුරටත් චෝදනා කරන ලදී.

Facebook Comments