විනිසුරුවරුන් 70කට ස්ථාන මාරු

0
707
Ivory Agency Sri Lanka
wedding people

ලබන වසරේ ජනවාරි 17 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි විනිශ්චයකාරවරුන් 70 දෙනෙකුට ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දී තිබේ.

මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ විනිසුරුවරුන්, දිස්ත්‍රික් අධිකරණ වල අතිරේක විනිසුරුවරුන් සහ ප්‍රධාන විනිසුරුවරුන්ට මෙසේ ස්ථානමාරුවීම් ලබා දී ඇත.

අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් විනිසුරුවන්ගේ නාම ලේඛනය පහත දැක්වේ.

%e0%b7%80%e0%b7%92%e0%b6%b1%e0%b7%92%e0%b7%83%e0%b7%94%e0%b6%bb%e0%b7%94

Facebook Comments