අයවැය ගැන පක්ෂ විපක්ෂ අදහස් (VIDEO)

0
445
wedding people
Loading...

ඉදිරි වසර සඳහා වන අයවැය ඊයේ (10) මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා.

අයවැය කතාවෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය‍ වෙත අදහස් දක්වමින් පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් අයවැය පිළිබඳව සිය අදහස් ප්‍රකාශ කළේය.

හිටපු ජනධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ අයවැය එරෙහිව ජන්දය ප්‍රකාශ කරන බවත් මෙම අයවැය මඟින් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට සහයෝගයක් ලබා දී ඇති බවද පැවසීය.

අයවැය ඉදිරිපත් කිරිමට පෙර මුදල් අමාත්‍යවරයා කී පරිදි ජනතාව හොල්මන් වන අයවැයක් ඉදිරිපත් කර ඇති බව කෝප් කමිටු සභාපති සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මන්ත්‍රීවරයා මාධ්‍යයට කියා සිටියේය.

ජනාධිපතිවරයාද අයවැය කතාවට සවන්දීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු සංකීරණය වෙත පැමිණ තිබුණි.

අයවැය කතාවෙන් අනතුරුව චාරිත්‍රානුකූල තේ පැන් සංග්‍රාහය පාර්ලිමේන්තු භෝජනාගාරයේදී පැවැත්වුණි.

Facebook Comments

Loading...