විදුහල් නැති විදුහල්පතිවරු

0

විදුහල්පති සේවයේ තුන්වන පන්තියට බඳවා ගත් නිලධාරීන් පළාත් සභා කිහිපයක තවමත් විදුහල්පති තනතුරු වල ස්ථානගත කර නොමැති බව ලංකා ගුරු සංගමය සදහන් කරයි.

2015 වසරේ පැවති තරග විභාගයේ ප‍්‍රතිඵල මත 2009 වසරේ විදුහල්පති සේවයට බඳවා ගත් 3858 දෙනා විදුහල්පති සේවයේ තුන්වන පන්තියේ පුරප්පාඩු පවතින පාසල්වල විදුහල්පතිවරු ලෙස ස්ථානගත කරන ලෙස 2016.09.20 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල පති‍්‍රකාවෙන් දක්වා ඇතත් උතුරු පළාත, නැගෙනහිර පළාත, මධ්‍යම සහ දකුණු පළාතේ මේ දක්වා මෙම විදුහල්පතිවරු පාසල්වල ස්ථාන ගත කිරීමට පියවර ගෙන නොමැති බව එම සංගමය පෙන්වා දෙයි.

එසේම අනෙකුත් පළාත්වල මේ වන විට විදුහල්පතිවරු ස්ථාන ගත කළද බොහෝ දෙනෙක් පාසල්වල නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරු සහ සහකාර විදුහල්පතිවරු ලෙස ස්ථානගත කර ඇති අතර ඔවුන්ට තවදුරටත් ගුරු සේවයේ රාජකාරිවල නියැලීමට සිදුව ඇති බව මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම ගුරු සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලින් පෙන්වා දෙයි.

2014 වසරේ නිකුත් කර ඇති අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයේ ඇතුළත් ශී‍්‍ර ලංකා විදුහල්පති සේවයේ නව සේවා ව්‍යවස්ථාවට අනුව විදුහල්පති සේවයේ තුන්වන පන්තියේ අනුමත නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරු සංඛ්‍යාව 1467 ක් වන අතර සහකාර විදුහල්පතිවරු සංඛ්‍යාව 510 ක් බවයි ලංකා ගුරු සංගමය වැඩි දුරටත් පවසන්නේ.

කැබිනට් පති‍්‍රකාවේ විධිවිධාන නොසලකා නියෝජ්‍ය සහ සහකාර ලෙස විදුහල්පති ශ්‍රේණිධාරීන් පාසල්වල ස්ථානගත කිරීමෙන් ශී‍්‍ර ලංකා විදුහල්පති සේවා ව්‍යවස්ථාවට අනුව අනුමත සංඛ්‍යාව ද ඉක්ම ගොස් ඇති බව මාධ්‍ය නිවේදනය මගින් ගුරු සංගමය වැඩි දුරටත් පෙන්වා දී තිබේ.

මෙම තත්වයට හේතු වී ඇත්තේ දේශපාලන හා විවිධ උවමනා මත පාසල්වල විදුහල්පති තනතුරුවල වැඩබලන ගුරු සේවයේ නිලධාරීන් විදුහල්පති තනතුරුවල තබා තිබීම බවට පෙන්වා දෙන ප්‍රධාන ලේකම්වරයා සදහන් කරන්නේ මේ දක්වා විදුහල්පති ශ්‍රේණිධාරීන් ස්ථානගත කොට නොමැති උතුර, නැගෙනහිර, මධ්‍යම හා දකුණු පළාතේ මෙම ශ්‍රේණිධාරීන් පාසල්වල විදුහල්පති තනතුරුවල ස්ථානගත නොකරන්නේ විදුහල්පති තනතුරුවල වැඩබලන ගුරු සේවයේ නිලධාරීන්ට ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝණය කරමින් විදුහල්පති සේවයේ පත්වීම් ලබාදීමට දරන උත්සාහය නිසා බවයි.

එබැවින් 2017 වසරේ පළමු පාසල්වාරය ආරම්භයේ දීම උතුරු, නැගෙනහිර, මධ්‍යම හා දකුණු පළාත්වල විදුහල්පති සේවයේ තුන්වන පන්තියට පත්වීම් ලැබූ විදුහල්පති ශ්‍රේණිධාරීන් ඉහත කැබිනට් පති‍්‍රකාවේ දක්වා ඇති ලෙස විදුහල්පති තනතුරුවල ස්ථානගත කරන ලෙසත්, අනෙකුත් පළාත්වල දැනට නියෝජ්‍ය සහ සහකාර විදුහල්පතිවරු ලෙස ස්ථානගත කර ඇති නිලධාරීන් විදුහල්පතිවරු ලෙස ස්ථානගත කරන ලෙසත් එම තත්වයට විරෝධය පළ කර සිටින ලංකා ගුරු සංගමය අධ්‍යාපන බලධාරීන්ට අවධාරණය කර සිටී.

Facebook Comments