ඩෙංගු මර්දන ජාතික ප්‍රතිපත්තිය සෞඛය ඇමති වෙත

0
456
wedding people
Loading...

ඩෙංගු මර්දනය පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය ඩෙංගු මර්දන ව්‍යාපාරයේ ජාතික සමිබන්ධීකාරක වෛද්‍ය හසිත තිසේරා විසින් සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න වෙත බාර දී ඇත.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ ආයතන ප්‍රධානීන්ගේ රැස්වීමක් පසුගියදා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පැවති අතර එහිදී ජාතික ප්‍රතිපත්තිය ඇමතිවරයා හට ලබා දී තිබේ.

ඩෙංගු රෝගය යනු ශ්‍රි ලංකාවේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට බලපෑමක් ඇති කරන ප්‍රධාන වසංගත රෝගයක් වන අතර ඩෙංගු රෝගීන් රැකබලා ගැනීම සඳහා ප්‍රතිකාර අංශය ශක්තිමත් කිරීම මෙන්ම මදුරු මර්දන කටයුතු ශක්තිමක් කිරීම ද වැදගත් කාර්යභාරයක් වේ ඒ සඳහා ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය මගින් විශේෂ තාක්ෂණික කමිටුවක සහභාගීත්වයෙන් ක්ෂේත්‍ර අත්පොතක් සම්පාදනය කොට ඇත.

මෙම අත්පොත ක්ෂේත්‍ර තුළදී මදුරු ආවේක්ෂණ හා මදුරු මර්දනයට අදාල සියලුම තාක්ෂණික උපදෙස් අන්තර්ගත කොට සකස් කර ඇති බවයි ඩෙංගු මර්දන ව්‍යාපාරය පෙන්වා දෙන්නේ.

දිවයිනේ සියලුම ප්‍රදේශ තුළ සිදු කරනු ලබන මදුරු මර්දන කටයුතු තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරිම මෙන්ම මදුරු මර්දනය ප්‍රමිතිකරණය කිරීමකට භාජනය කොට ගුණාත්මකභාවය වැඩි කිරීමට මෙම අත්පොත උපයෝගී කර ගනු ලැබේ.

ඉදිරියේදී මෙම අත්පොත යොදා ගෙන ක්ෂේත්‍ර කාර්ය මණ්ඩලය පුහුණු කිරීම් සිදු කිරිමටත් ක්ෂේත්‍ර ක්‍රියාකාරකම් අධික්ෂණය කිරීමටත් මෙම අත්පොත ඉවහල් කර ගනු ලබන අතර අනෙකුත් ඩෙංගු මර්දනයට අදාළ සියලුම ආයතනවල වගකිම හා කාර්යභාරයද මෙහි පැහැදිලිව දක්වා ඇත.

අත්පොත ලංකාවේ මෙන්ම ජාත්‍යන්තරව භාවිතා කිරිමට හැකි ආකාරයට සම්පාදනය කොට ඇති නිසා එහි ප්‍රයෝජන ඩෙංගු උවදුරට මුහුණ දෙන අනිකුත් රටවලටත් උපකාරි වනු ඇති බවට ජාතික ඩෙංගු මර්දන ව්‍යාපාරය විශ්වාසය පළ කළේය.

Facebook Comments

Loading...