සිකුරු සහ බුධ ග්‍රහලෝක දැක ගැනීමට අවස්ථාවක්

0

අද දින සිකුරු ග්‍රහලෝකයත් ජනවාරි 19 වන දින බුධ ග්‍රහලෝකයත් වෙනත් දිනයන්හිදීට වඩා දීප්තිමත්ව දැකගත හැකි බව ශ්‍රී ලංකා ග්‍රහලෝකාගාරය පවසයි.

සිකුරු සහ බුධ යන ග්‍රහලෝක දෙකම පෘථිවි කක්ෂයට ඇතුළතින් සූර්යයාට ආසන්න ඉලිප්සාකාර ගමන් මාර්ග වල සූර්යයා වටා පරිභ්‍රමණය වේ. තවද මෙම ග්‍රහලෝක දෙකෙහි පරිභ්‍රමණ වේග අනෙක් ග්‍රහලෝක වලට වඩා වැඩි බැවින් පෘථිවිවාසීන්ට නිරීක්ෂණය කල හැකි කාලය එක් වරකදී සති කීපයකට පමණක් සීමාවේ.

අද දින සූර්යයා සහ සිකුරු ග්‍රහලෝකය අතර කෝණය අංශක 47.1 ක උපරිම අවස්ථාවකට පත්වන අතර මෙය (Venus at Greatest Elongation ) ලෙස හඳුන්වයි. එදිනට සිකුරු ග්‍රහලෝකය වෙනදාට වඩා දීප්තිමත්ව දැකගත හැකි කදිම අවස්ථාවක් ඔබට උදා වන අතර සවස 6.30 සිට රාත්‍රී 9.00 පමණ වනතෙක් බටහිර අහසෙහි ක්ෂිතිජයට ඉහලින් සිකුරු ග්‍රහලෝකය ඔබට නිරීක්ෂණය කළ හැක.

එමෙන්ම මෙම අවස්ථාවේ සිකුරු ග්‍රහලෝකය දුරේක්ෂයකින් නිරීක්ෂණය කලහොත් සිකුරුගේ කලා වෙනසද ඔබට පෙනෙනු ඇත.

ජනවාරි 19 දින බුධ ග්‍රහලෝකයද මෙවැනිම පිහිටීමකට (Mercury at Greatest Western Elongation)පැමිණෙයි. එවිට බුධ ග්‍රහලෝකය හා සූර්යයා අතර කෝණික පරතරය අංශක 24.1 ක උපරිම අවස්ථාවකට පත්වේ එදින පාන්දර 5.00 සිට හිරු උදාව තෙක් නැඟෙනහිර අහසේදී අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ කුඩාම ග්‍රහලෝකය වන බුධ ග්‍රහලෝකය වෙනත් දිනවලට වඩා දීප්තිමත්ව දැකගත හැකි වනු ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ග්‍රහලෝකාගාරය පවසයි.

පූර්ණ හඳ මාසය පුරාම අපට නොපෙනෙන බව අපි දනිමු. මෙලෙස හඳ කොටස් වශයෙන් පෙනීම හඳේ කලා වෙනස ලෙස හඳුන්වයි.හඳෙහි හෝ ඕනෑම ආකාශ වස්තුවක කලා වෙනස ඇතිවන්නේ , සූර්යයා සහ පෘථිවිය අතරින් එය ගමන් කරන විටයි. ඒ අයුරින්ම සිකුරු සහ බුධ ග්‍රහලෝක සූර්යයා සහ පෘථිවිය අතරින් ගමන් කරන විට සිකුරු සහ බුධ ග්‍රහලෝක වලත් කලාවන් ඇතිවේ.

ගැලීලියෝ ගැලීලි සිකුරු ග්‍රහලෝකය පෘථිවි කක්ෂයට ඇතුළතින් පිහිටි කක්ෂයක සූර්යයා වටා පරිභ්‍රමණය වන බව තහවුරු කර ඇත්තේ සිකුරු කලාව නිරීක්ෂණය කිරීමෙනි.

සිකුරු , ඉර සහ හඳ හැරුණුවිට අහසේ දැකිය හැකි තෙවැනි දීප්තිමත්ම ආකාශ වස්තුව වේ. මෙය පාන්දර අහසේ දකින විට උදා තරුව ලෙසද සැන්දෑ අහසේ දකින විට ඉරබටු තරුව ලෙසද හැඳින්වේ. සිකුරු අපගේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයට අයිති පෘථිවියට ළඟින්ම පිහිටා ඇති ග්‍රහලෝකයයි’

Facebook Comments