‘ළඟ ම පාසල – හොඳම පාසල’

0

‘ළඟ ම පාසල – හොඳම පාසල’ බවට පත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉදිකළ අංග සම්පූර්ණ ප්‍රාථමික සම්පත් මධ්‍යස්ථානයක් පසුගියදා මොණරාගල මාළිගාතැන්න මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ දී සිසු අයිතියට පත් කෙරුණී.

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම්ගේ සංකල්පයකට අනුව රුපියල් මිලියන 64,000ක වියදමින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කළ අතර මාලිගාතැන්න මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය සඳහා වෙන් කොට ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 52ක් වන අතර ඒ යටතේ විදුලිය,ජලය, පන්ති කාමර, පාසල් උපකරණ, ගුරුනිවාස ඇතුළු ඉදිකිරීම් රැසක් සිදු කෙරේ.

දිවයින පුරා පළාත් මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කර ඇති ‘ළඟම පාසල ‍- හොඳම පාසල’ ව්‍යාපෘතිය යට‍තේ පාසල්වල ජලය, විදුලිය, සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සියල්ල සම්පූර්ණ කිරීමට කටයුතු සිදු කෙරෙන බව සහ පාසල් 7,000කට අධික ප්‍රමාණයක් මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් ආවරණය වන බව පවසන අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මක සංවර්ධනය ඇති කිරීම මෙම වැඩසටහනේ ප්‍රධාන අරමුණ බවයි පෙන්වා දෙන්නේ.

දරුවන්ට තමා ජීවත්වන නිවස අසලම පිහිටි පාසල අංග සම්පූර්ණ පහසුකම්වලින් සමන්විත පාසලක් ලෙසට සංවර්ධනය කරදීම වෙනුවෙන් ආරම්භ කරන ලද මෙම ව්‍යාපෘතිය මේ වනවිට සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වන්නේ පළාත් සභාවල ද පූර්ණ සහයෝගය ඇතිවයි.

ව්‍යාපෘතිය යටතේ ආරම්භ කරන ලද ඉදිකිරීම් 18,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේ වනවිට ක්‍රියාත්මකව පවතින බව අධ්‍යපන අමත්‍යංශය වැඩි දුරටත් සඳහන් කරයි.

Facebook Comments