විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට ලොතරැයි පැවරීම නීති විරෝධී

0
645
Ivory Agency Sri Lanka
wedding people
Loading...

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය වෙත පැවරීම නීති විරෝධී බව විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක ඊයේ (22) පාර්ලිමේන්තුවේ දී පැවසීය.

එසේ සිදු කිරීමට නම් ලොතරැයි මණ්ඩල පනත සංශෝධනය කිරීමට සිදුවන බව පේනවා දුන් මන්ත්‍රීවරයා එම පනත සංශෝධනය නොකර ලොතරැයි මණ්ඩලය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතට ගැනීම මෙලෙස නීති වීරෝධි වන බව අවධාරණය කළේය.

අදාළ පනතට අනුව එහි තීන්දු තීරණ ගැනීමේ අවසන් බලය මුදල් අමාත්‍යවරයා සතු වන බව ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කර ඇති අතර එවැනි තත්ත්වයක් තුළ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා හරහා ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ තීන්දු තීරණ ගැනීමේ බලයක් නොමැති බවද අනුර කුමාර දිසානායක කියා සිටි.

එසේම මෙය නිවැරදි කරනවාද නැද්ද යන්න අගමැතිවරයා හෝ ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ ප්‍රකාශ කළ යුතුව ඇතැයි ද විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Facebook Comments

Loading...