අනුශාසක නිහඬයි පාද යාත්‍රාව ශ්‍රීලනිපයට හූ කියමින් ලිප්ටන් යයි

0
769

පාද යාත්‍රාවේ ආධාරකරුවන් ශ්‍රීලනිප අනුශාසක මහින්ද රාජපක්ෂ පාද යාත්‍රාවේ ගමන් කරන විට ඩාලි පාරේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ කාර්යාලය ඉදිරිපිට දී හූ කියමින් සටන් පාඨ කියු බව අප වාර්තාකරුවන් පවසයි.

‘සිරිසේනගේ ආප්ප කඩේ – ඩාලි පාරේ ආප්ප කඩේ‘ යනුවෙන් පෙළපාළිකරුවන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ කාර්යාලය ඉදිරිපිට දී සටන් පාඨ කියන විට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ නිහඬව ගමන් කර ඇත.

පෙළපාලිය මේ වන විට ලිප්ටන් වට රවුමට පැමිණ සිටින අතර තාවකාලික ජංගම වේදිකාවක් එහි ඉදිකර රැස්වීම පැවැත්වීමට සුදානම් බව සිලෝන් ජර්නල්ස් වාර්තාකරුවන් පවසා සිටී.

Facebook Comments

wedding people