චීන සමාගමේ අලාභය පියවන්න පෝර්ට් සිටියට හෙක්ටයාර් දෙකක්

0

පෝර්ට් සිටි ව්‍යාපෘතියේ වැඩ නතරවී තිබීම හේතුවෙන් එහි ඉදිකිරීම් භාරව සිටින චීන සමාගමට සිදුවන පාඩුව වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට අයත් මුහුදු ප්‍රදේශයෙන් තවත් හෙක්ටයාර් 02ක් නිදහස් කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.

අද(02) පැවති කැබනට් තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මේ බව පැවසීය.

යහපාලන රජය බලයට පත්වී‍මෙන් පසුව පොර්ට් සිටි ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු නතර වූ අතර ඒ නිසා තමන්ට සිදුවූ පාඩුව මාසිකව ගණනය කරමින් ශ්‍රී ලංකා රජය වෙත සෑම මසකම අදාළ චීන සමාගම විසින් අලාභයේ ගණන නිල වශයෙන් රජයට දැනුම් දුන් බව ඇමතිවරයා කියා සිටියේය.

එම මුදල ලංකාවේ රජය විසින් චීන සමාගමට ලබා නොදුන් බවත් ඒ වෙනුවට ලංකාවේ මුහුදු තීරණයෙන් හෙක්ටයාර් 2 එම ව්‍යපෘතියට ලබා දිමට කටයුතු කළ බව ඇමතිවරයා වැඩි දුරටත් පැවසීය.

Facebook Comments