තොරතුරු පණතට කථානයක අත්සන් තබයි

0
780

තොරතුරු දැන ගැනීමේ මූලික අයිතිවාසිකම් පනත් කෙටුම්පතට කථානායක කරු ජයසූරිය විසින් අත්සන් තබා ඇත.

පාර්ලිමේන්තු නියෝජ්‍ය මහලේකම් නීල් ඉද්දවෙළ සඳහන් කළේ, අද (04) උදෑසන කථානායක නිල නිවසේදී එම කටයුතු සිදු වූ බවයි.

කථානායකවරයා එම කෙටුම් පතට අත්සන් තැබීමත් සමඟ ය බලාත්මක වේ.

තොරතුරු දැන ගැනීමේ මූලික අයිතිවාසකම් පනත ගෙන ඒම යහපාලන රජයේ ප්‍රධාන පොරොන්දුවක් විය.

Facebook Comments

wedding people