සයිටම් ලාභ නොලබන තැනක් කරන්න ජනපති කමිටුවෙන් නිර්දේශ

0

වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දුගේ හිමිකාරීත්වයෙන් යුත් සයිටම් වෛද්‍ය පීඨය අහෝසි කර නීත්‍යානුකූල ලාභ නොලබන ආයතනයක් බිහිකිරීමට කටයුතු කරන ලෙස ජනපති කමිටුවක් නිර්දේශ තර තිබේ.

එම නිර්දේශවලට අනුව වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු සහ එම පවුල හිමිකාරීත්වය දරමින් කළමනාකරණය කරන ලාභ පදනම් කරගත් ආයතනය අහෝසි වන බව 29 ඉරිදා රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තු අධ්‍යක්ෂක නිතිඥ සුදර්ශන ගුණවර්ධනගේ අත්සනින් යුතුව නිකුත් කල නිවේදනයක දැක්වේ.

පිහිටුවන ලබන ආයතනය උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ සහ විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ අධීක්ෂණය යටතේ එම ආයතනය පිහිටුවීමට තීරණය කර ඇති බවද එහි සඳහන්ව තිබේ.

රජයේ විශ්වවිද්‍යාලවල වෛද්‍ය පීඨාධිපතිවරුන් ඇතුළු විවිධ පාර්ශවයන් විසින් සිදුකළ නිර්දේශයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් සියලු පාර්ශවකරුවන්ට සාධාරණ වන සහ රජයේ ප්‍රතිපත්තියට අනුකූල වන පරිදි එම විසඳුම් යෝජනා සකස් කර ඇති බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කල නිවේදනයේ කියා සිටි.

මෙම ආයතනය පිහිටුවීමට පෙර ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව විසින් යොමුකළ කෙටුම්පතට අනුව වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය සහ පුහුණුව සම්බන්ධයෙන් වන අවම ප්‍රමිතීන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය මාසයක් ඇතුල ගැසට් කළ යුතු වන අතර අවම ප්‍රමිතීන් ගැසට් කර පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.

මෙම සමස්ත ක්‍රියාවලිය දෙසැම්බර් 31 වන දින වන විට අනිවාර්යයෙන්ම සම්පුර්ණ කළ යුතු බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වෙයි.

Facebook Comments