ලංකා ආර්ථිකයේ වේගවත් වර්ධනයක්

0
589

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2018 දී 5%කින් වේගවත් වනු ඇතැයි ලෝක බැංකුව සිය නවතම ආර්ථිකය අනාවරයෙන් පවසයි.

එමෙන්ම දකුණු ආසියාව 2018 දී 6.9%ක වර්ධනයක් අත්පත් කරගන්නා බව පෙන්වා දෙන ලෝක බැංකුව පරිභෝජනය ශක්තිමත්ව පවතින අතර අපනයන යථා තත්ත්වයට පත්ව ආයෝජන යහපත් ලෙස පවතිනු ඇති බවට විශ්වාසය පල කරයි.

2018 – 2019 මූල්‍ය වර්ෂයේ දී ඉන්දියාව 7.3%ක වර්ධනයක් ලබාගනු ඇති අතර 2019 – 2020 වර්ෂයේ දී එය 7.5%ක වර්ධනයක් වනු ඇතැයි ලෝක බැංකුව පවසයි.

පෞද්ගලික අංශ භාණ්ඩ හා සේවා බද්ධට හුරුවෙමින් පෞද්ගලික අංශයේ ආයෝජන ඉහළ යන බවට ඔවුන් අනාවැකි පළ කර සිටි.

ඉන්දියාව හැර කලාපය 2018 වසරේ දී 5.8%ක වර්ධනයක් ද 2019 වසරේ දී 5.9%ක වර්ධනයක් ද ලබනු බව මෙන්ම පකිස්ථානය 2018 – 2019 වසරේ දී 5.8%ක, බංග්ලාදේශය 6.7%ක්ද අත්පත් කරගන්නා බවත් ශ්‍රී ලංකාව 2018 දී ශක්තිමත් පෞද්ගලික පරිභෝජන හා අයෝජනා වර්ධනයක් පෙන්වමින් 5%ක වේගයක් අපත් කරගනු ඇතැයි ලෝක බැංකුව අපේක්ෂා කෙරේ.

Facebook Comments

wedding people