සතොස කෝටියක් ලාභ ලබයි

0

පාඩු ලබමින් තිබූ ලංකා සතොස, 2017 අවසානය වන විට රුපියල් බිලියන 01 ක් හෙවත් රුපියල් කෝටි 100 ක වාර්තාගත මෙහෙයුම් ලාභයක් වාර්තා කිරීමට සමත්ව සිටින බව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යංශය පවසයි.

මානව සම්පත් දායකත්වය, නාස්තියකින් තොරව, නිවැරදිව, කාර්යක්‍ෂමව හා ඵලදායීව මෙහෙයුම් කටයුතුවලට යොදා ගැනීම නිසාත්, ප්‍රවාහන මෙහෙයුම් කටයුතු විධිමත් කිරීම නිසාත්, අපට රු. බිලියන 2.8 ක් ඉතිරි කර ගැනීමට හැකි වු බව ද අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් පසුගිය දා අමාත්‍යාංශයේ පැවති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් කියා සිටියේය.

2018 වසර තුළදී ලංකා සතොස නව අලෙවිසැල් 100 ක් ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර ඒ අනුව 2018 දී අලෙවිසැල් ජාලය 500 දක්වා වැඩි කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි අමාතයවරයා පවසන්නේ.

මීට අමතරව දැනට පවතින සතොස ජංගම අලෙවි රථ සංඛ්‍යාව 25 සිට 100 දක්වා වැඩි කිරීමට ද මේ වසරේදී බලාපොරොත්තු වන බව පවසන අමාත්‍ය බදියුදීන් මෙම ජංගම අලෙවි රථ අමාත්‍යාංශ ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන, ග්‍රාමීය පොළවල්, ජනාකීර්ණ ස්ථාන හා නගර ආදී විවධ ප්‍රදේශවල අලෙවි කටයුතුවල යෙදීමට සැලසුම් කර ඇති බව පෙන්වා දෙයි.

ලංකා සතොස වරලත් අලෙවිසැල් 8000 ක වෙළඳ ජාලයක් පුද්ගලික අංශයේ සිල්ලර වෙළෙඳුන් සමඟ ආරම්භ කිරීමට ද අපේක්‍ෂිත බව අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් වැඩි දුරටත් සඳහන් කළේය.

Facebook Comments