ශ්‍රී ලංකන් හා මිහින් ලංකා ගැන සොයන්න පංච පුද්ගල කොමිසමක්

0
Ivory Agency Sri Lanka
wedding people

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම, සීමාසහිත ශ්‍රී ලංකන් කේටරින් සමාගම හා මිහින් ලංකා පෞද්ගලික සමාගම සම්බන්ධයෙන් සිදුව ඇතැයි කියන අක්‍රමිකතා සොයා බැලීමට පංච පුද්ගල ජනාධිපති කොමිසම පත් කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ.

විශ්‍රාමලත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු අනිල් ගුණරත්න, අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු ගාමිණී රොහාන් අමරසේකර, විශ්‍රාමික මහාධිකරණ විනිසුරු පියසේන රණසිංහ, විශ්‍රාමලත් නියෝජ්‍ය විගණකාධිපති ඇන්තනී හැරල්ඩ් සහ ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් හා විගණන ප්‍රමිති සමීක්ෂණ මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් පියසීලි කපුගම එම කොමිසමේ සාමාජිකයින් වේ.

ක්ෂේත්‍ර 10ක් යටතේ අදාළ සමාගම්වල සිදු වූ අක්‍රමිකතා පිළිබඳ එම ජනාධිපති කොමිසම මගින් සොයා බලන බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය පවසන්නේ.

2006 වසරේ ජනවාරි මස පළමු වන දින සිට 2018 ජනවාරි 31 වන දා දක්වා කාලය තුළ එකී ආයතනවල සිදු වූ අක්‍රමිකතා මෙම කොමිසම මගින් විමර්ශනයට ලක් කෙරෙනු ඇති.

Facebook Comments