පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකා සංවත්සරය අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන්

0
Ivory Agency Sri Lanka
wedding people

පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ 35 වන සංවත්සර උත්සවය හා විශේෂ කාර්ය බලකායේ 74 වන මූලික පුහුණු පාඨමාලාවේ ආධුනික පොලිස් නිලධාරින්ගේ විසිර යාමේ උත්සවය අගමැතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වා තිබේ.

කටුකුරුන්ද විශේෂ කාර්ය බලකා පුහුණු පාසැලේදි 27 අඟහරුවාදා සංවත්සර උත්සවය සහ විසිර යාම පවත්වා ඇත.

විශේෂ කාර්ය බලකායේ 74 වන මුලික පුහුණුව අවසන් කරන ලද ආධුනික පොලිස් නිලධාරින් 169 දෙනෙකු විසිර ගියහ. එම නිලධාරින්ගේ පුහුණු පාඨමාලා කාලසීමාව තුළදී මුලික පොලිස් පුහුණුව, විශේෂ කාර්ය බලකා මුලික පුහුණුව, වන සටහන් අභ්‍යාස, ජිම්නාස්ටික් පුහුණුව, කැරලි මර්දන පුහුණුව, ප්‍රභූ ආරක්‍ෂක පුහුණුව (මූලික සිද්ධාන්ත), ආත්ම ආරක්‍ෂක සටන් ක්‍රම හා අවි රහිත සටන් පුහුණුව ආදි පුහුණුවිම් රැසක් සිදුකර ඇති බවයි පොලිසිය පවසන්නේ.

මීට අමතරව අනුඛණ්ඩ භාර උප පොලිස් පරීක්‍ෂකවරුන් 18 දෙනෙකු හා අනුඛණ්ඩ භාර පොලිස් සැරයන්වරුන් 18 දෙනෙකුද විසිර ගියහ.

මෙහිදි, දක්ෂතම වෙඩික්කරු ලෙස පොලිස් කොස්තාපල් 90741 පල්ලේවෙල නිලධාරියාද, දක්ෂතම නිලධාරියා ලෙස පොලිස් කොස්තාපල් 90752 සේනාරත්න නිලධාරියාද, දක්ෂතම අනුඛණ්ඩ උප පොලිස් පරීක්‍ෂක, ලෙස උප පොලිස් පරීක්‍ෂක ඊ.ජී.ඩී.ඩී.සි. ඇල්ලේපොළ නිලධාරියාද, දක්ෂතම අනුඛණ්ඩ පොලිස් සැරයන් ලෙස පොලිස් සැරයන් 10828 වැදිසිංහ නිලධාරියාද, දක්ෂතම කණ්ඩායම ලෙස අංක 02 හිමි පොලිස් පරීක්‍ෂක, එම්.එල්.සී. දිල්ශාන් නිලධාරියාගේ කණ්ඩායමද ජයග්‍රහණය කල අතර ඔවුනට අගමැතිතුමන්ගේ සුරතින් කුසලාන හා සහතිකපත් පිරිනැමිම සිදුකරන ලදි.

Facebook Comments