රිසෙප් තයිප් නැවත තුර්කි ජනපති පුටුවට

0
239
wedding people
Loading...

තුර්කි ජනාධිපතිවරණයේ පළමු වටයේ ඡන්ද ගණනක් කිරීමෙන් එරට ජනාධිපති රිසෙප් තයිප් එර්දෝගන් ජය හිමිකර ගෙන ඇති බව එරට මැතිවරණ අධිකාරිය සදහන් කර ඇත.

ප්‍රකාශිත ජන්ද වලින් එර්දෝගන් 53% ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් සහිතව ඡන්ද 99% ක් ලබා ඇති අතර ඔහුගේ ප්‍රතිවාදියා වන මුහාරම් ඉන්සි ලබා ඇති ඡන්ද ප්‍රතිශකය 31% කි.

එරට මැතිවරණ අධිකාරියේ ප්‍රධානී සේඩි ගුවෙන් සදහන් කර ඇත්තේ වැඩි ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ජනාධිපති රිසෙප් තයිප් එර්දෝගන්ට හිමිව ඇති බවයි.

අවසන් නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵල ලබන සිකුරාදා නිකුත් කිරීමට නියමිතය.

තුර්කි ජනාධිපතිවරණය සහ මහමැතිවරණය ලබන වසරේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණද රිසෙප් තයිප් එර්දෝගන් එම මැතිවරණ කලින් පැවැත්වීමට තීරණය කළේය.

වසර 15ක කාලයක් පුරා පැවති සියලු මැතිවරණයන්හි ජය හිමි වූයේ ජනාධිපති එර්දෝගන් හට වීමද විශේෂත්වයකි.

Facebook Comments

Loading...