රාජපක්ෂ පාලනයෙන් බැට කෑ මාධ්‍යවේදීන්ගේ විස්තර යහපාලනය ඉල්ලයි

0
688
Ivory Agency Sri Lanka
wedding people

රාජපක්ෂ පාලන සමය තුල විවිධ හිරිහැරයන්ට හා පීඩනයට පත් වු මාධ්‍යවේදීන් හට සිය තොරතුරු ලබා දෙන ලෙස යහපාලන රජය ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

මීට පෙර ඉල්ලුම් නොකර ලද මාධ්‍යවේදීන්ගේ තොරතුරු ඉල්ලා සිටින මාධ්‍යවේදීන්ට සහන සැලසීම සඳහා වන කැබිනට් අනුකාරක කමිටුව සිය නිර්දේශ තවදුරටත් පුළුල් කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට සහ යෝජනා ඉදිරිපත් කරන ලෙසයි ඉල්ලා ඇත්තේ.

රාජපක්ෂ පාලන පැවති 2005 සිට 2015 දක්වා කාල සීමාව තුල ඝාතනයට, පහරදීම්වලට සහ නොයෙකුත් විවිධ හිරිහැර හා පීඩාවන්ට පත් වූ මාධ්‍යවේදීන් සහ මාධ්‍ය සේවකයන් පිළිබඳව ඉල්ලීම් කැඳවීමට මෙම කැබිනට් අනුකාරක කමිටුව තීරණය කර ඇත.

ලේකම්, මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය අංක 163, ” ඇසිදිසා මැදුර” කිරුලපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05 හෝ ෆැක්ස්- 0112513645/0112513469 හා ඊමේල්- [email protected] ඔස්සේ යෝජනා සහ ඉල්ලීම් 2018 අගෝස්තු 10 වැනි දිනට පෙර යොමු කරන ලෙස කැබිනට් අනුකාරක කමිටුව වැඩි දුරටත් ඉල්ලා සිටී.

Facebook Comments