හමුදා ප්‍රතිසංස්කරණ ගැන අගමැති කරුණු කියයි

0
1013
wedding people
Loading...

හමුදා බලඇණි ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම ඕනෑම හමුදාවක් සිදු කරන කටයුත්තක් බවත් යුද්ධ හමුදාව තුළ තනතුරු අඩුවීමක් කර නොමැති බවට හා උසස් වීම්වලට ප්‍රශ්නයක් නොමැති බව අගමැතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදි ප්‍රකාශ කළේය.

යුද හමුදා කඳුවුරු ඉවත් කිරීම සහා බලඇණි අඩු කිරීම මෙන් ම හමුදාව සංඛ්‍යාත්මකව අඩු කිරීමට කටයුතු කර ඇත්දැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන 18 බදාදා පාර්ලිමේන්තුවේදී කරන ලද ප්‍රශ්න කිරීමට පිළිතුරු දෙමින් අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මේ බව කියා සිටියේය.

“රටේ හමුදාව පාලනය කරන්නේ ඒ අය ගන්න තීරණය අනුවයි. යුද්ධ හමුදාව තුළ තනතුරු අඩු කර නෑ. උසස් වීමට ප්‍රශ්නයක් නෑ. කඳවුරු ගණන අපට කියන්න අවශ්‍යයි. හමුදා බලඇණි ප්‍රතිසංවිධානය කිරීම ඕනෑම හමුදාවක කරනවා.” යි අගමැතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

“හමුදාවට පුළුවන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම වැඩවලට යෙදෙන්න පුළුවන්. අද ඉන්දීය සාගරයේ කේන්ද්‍රස්ථානය නිසා නාවික හමුදාවට අවධානය යොමු වී තිබෙනවා. අලුත් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට මොකක්ද සිදු වුණේ? කොච්චර වියදම් වුණාද? හමුදාව ආරක්ෂා කරලා ඉදිරියට යන්න අවශ්‍යය. සාමාන්‍යයෙන් බලඇණි ප්‍රතිසංස්කරණය ඕනෑම හමුදාවක සිදු කරන දෙයක්”

සංඛ්‍යාත්මකව අඩු වූ සමහර බලඇණි එකතු කිරිමක් බව පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ කියා සිටි ආරක්ෂ රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන හමුදාව සංඛ්‍යාත්මකව අඩු කිරීමක් සිදු නොකරන බව ද කියා සිටියේය.

මෙය සිදු කරනු ලබන්නේ ජාතික ආරක්ෂව පහළ‍ දැමීමට හෝ ජාත්‍යන්තර බලපෑමක් නිසා නොවන බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩි දුරටත් සඳහන් කළේය.

Facebook Comments

Loading...