ඇපල් සමාගම ඩොලර් ට්‍රිලියනයක වත්කමක් උපයයි

0
247
wedding people
Loading...

ඇපල් සමාගම ලෝකයේ පළමු අමෙරිකානු ඩොලර් ට්‍රිලියනයක වත්කමක් සහිත සමාගමක් බවට පත් වී තිබේ.

ඒ සමඟින් අගෝස්තු 03 වනදා වන විට ඇපල් සමාගමේ කොටසක වටිනාකම අමෙරිකානු ඩොලර් 207ක් ලෙස වාර්තාවක් තැබීය.

ඇපල් සමාගම ට්‍රිලියනයක වත්කමක් සහිත සමාගමක් බවට පත්වුයේ ඇමසන් , මයික්‍රොසොෆ්ට් සහ ගූගල් යන සමාගම් පරාජය කරමින්.

ස්ටීව් ජෝබ්ස්ගෙන් පසු ඇපල් සමාගමේ විධායක නිලධාරී තනතුරට පත්වූ ටිම් කූක් යටතේ ඇපල් සමාගමේ වත්කම් අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 756 සිට ට්‍රිලියනය දක්වා වැඩිවීම සිදුවිය.

ඇපල් සමාගම මේ වසරේ සිය නව වෙළඳපළවල් ලෙස චීනය ඉලක්ක කර සිය මෙහෙයුම් කටයුතු සිදුකරනු ලැබීය.

Facebook Comments

Loading...