වාහන බලපත විකිණු මන්ත්‍රීන්ගේ ලයිස්තුව පිටවේ

0
903
Ivory Agency Sri Lanka
HailHost
wedding people

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට හිමි වන තීරු බදු රහිත වාහන බලපත විකිණු මන්ත්‍රීවරුනගේ නම් ලයිස්තුවක් මේ වන විට පිටව තිබේ.

එම ලයිස්තුවට අනුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 100 පමණ සිය වාහන බලපත විකුණා මුදල් උපයා ඇත.

මෙම බලපත්‍රය උපයෝගී කර ගනිමින් වාහනයක් ගෙන්වන අයෙකුට රුපියල් තුන්කෝටි තිස්ලක්ෂයකට ආසන්න බදු සහණයක් හිමි වන අතර එය මහජනය සේවය සඳහා මන්ත්‍රීවරුන්ට හිමි වරප්‍රසාදයකි.

කෙසේ වෙතත් මෙම වාහන බලපත්‍රය විකිණිමෙන් මන්ත්‍රීවරුන් කෝටි 3 ආසන්න මුදලක් අපයන බවයි වාර්තා වන්නේ.

තීරු බදු සහනය යටතේ ගෙන්වන වහනය වසර 05 යන තුරු විකිණිම තහනම් කර තිබුණද රාජපක්ෂ සමයේ එම බාධාව ඉවත් කරන ලදී.

 

Facebook Comments

HailHost