ජනපතිට ගැලපෙන දෙන්නෙක් UNP ඇමැති මණ්ඩලයේ

0
1078

තමන් සතු අමාත්‍යංශ සඳහා පත් කරන ලද එක්සත් ජාතික පක්ෂ අමාත්‍යවරුන් පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා සිය සතුට පල කර තිබේ.

ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයට හා පරිසර හා මහවැලි අමාත්‍යංශයට පත් කර රාජ්‍ය ඇමැතිවරු “මටම ගැළපෙන දෙන්නෙක්” යැයි ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ප්‍රශංසාවට ලක් කර ඇත.

රුවන් විජේවර්ධන ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කරනු ලබන අතර පරිසර හා මහවැලි අමාත්‍යංශයේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස අජිත් මාන්නප්පෙරුම කටයුතු කරනු ලබයි.

“පරිසර හා මහවැලි රාජ්‍ය අමාත්‍ය මාන්නප්පෙරුම රාජ්‍ය ඇමතිතුමා ඉංජිනේරුවරයෙක්. දක්ෂ ලෙස හොඳින් අවංකව කටයුතු කරන රාජ්‍ය ඇමතිවරයෙක්. මම සතුටු වෙනවා මට එවැනි රාජ්‍ය ඇමතිවරයෙක් ලැබීම ගැන. ඒ වගේම ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ රුවන් විජේවර්ධන රාජ්‍ය ඇමතිතුමත් එහෙමයි. දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ ඒ චරිත දෙක ඉතා අවංක චරිත දෙකක්.”

එජාප රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනා තම ප්‍රතිපත්ති වලට ගැළපෙන බව කී ජනාධිපතිවරයා එසේ ගැළපෙන අමාත්‍යවරු හොයා ගනු ලැබුවේ ඉතාම අමාරුවෙන් බව 05 සිකුරාදා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සහ මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශය යන අමාත්‍යාංශවල වැය ශීර්ෂ විවාදයට එක්වෙමින් පැවසීය.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් හට මෙන්ම අමාත්‍යාංශ දෙකේ ලේකම්වරුන්ට හා කාර්ය මණ්ඩලවලට නිලධාරීන්ටත් ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරුන්ටත් පොලිස්පතිතුමාටත් තම ස්තුතිය පිරි නමන බව ජනාධිපතිවරයා වැඩි දුරටත් කියා සිටියේය.

Facebook Comments

wedding people