සුදුස්සාට සුදුසු තැන දී ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන බවට මංගලගෙන් සහතිකයක්

0

දේශපාලන හිතවත්කම් මත රැකියා ලබා දීම වෙනුවට දක්ෂතාව මත සුදුස්සාට රැකියා ලබා දෙමින් රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර තිබේ.

ජාතිය, ආගම හෝ දේශපාලන පක්ෂය මත පදනම්ව රැකියා ලබා දීමේ යුගය අවසන් බව ඇමැති මංගල සමරවීර නව රේගු පරීක්ෂක දෙවැනි ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් 77 දෙනකුට පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීමට එක්වෙමින් කියා ඇත.

“අපි මේ පත්වීම් ලබා දීමේ දී බැලුවෙ දක්ෂතාව පමණයි. 7,400ක විතර පිරිසක් අතරින් ඉතාම තරගකාරී විභාගයකින් සහ සම්මුඛ පරීක්ෂණයකින් සමත් වෙලා තමයි ඔබ 77 දෙනා අද මේ ඇවිත් ඉන්නෙ. වෙනත් යුගයක නම් මේ පත්වීම් 77න් 99%ක් ම ලැබෙන්නෙ මාතරට. අද එහෙම නෙවෙයි. අපි ආගම, ජාතිය, ප්‍රදේශය හෝ දේශපාලන පක්ෂය බලල නෙවෙයි මේ පත්වීම් ලබා දීල තියෙන්නෙ.” යි ඇමැතිවරයා කියා සිටියේය.

රටට ප්‍රධාන ලෙසම අදායම් ලබා දෙන ස්ථාන ලෙස රේගුව, සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව හා දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව නම් කර ඇති ඇමැතිවරයා “රටේ දරුවන්ට පළමු ශ්‍රේණියේ ඉඳල විශ්ව විද්‍යාලය දක්වා අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්නෙ, නිදහස් සෞඛ්‍ය ලබා දෙන්නෙ මේ ආදායමෙන් තමයි. ඉතින් අද ඔබ මේ එක්වන්නෙ එවැනි ආර්ථික වශයෙන් වැදගත්ම තැනක රැකියාවකට.” යැයි වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

Facebook Comments