මලයාසියා ඉන්ධන නෞකාවක් ඉන්දුනීසියානු මුහුදු සීමාවේ දී අතුරුදන්

0

මලයාසියාවට අයත් ඉන්ධන නෞකාවක් ඉන්දුනීසියානු මුහුදු සීමාවේ දී අතුරුදන්ව ඇති බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මලයාසියානු එම්.එම්.ඊ.ඒ. ඒජන්සිය ප්‍රකාශ කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

ඩීසල් ලීටර් ලක්ෂ 9ක් රැගෙන පසුගිය සඳුදා දිනයේ මලයාසියාවේ තන්ජුන්ග් පෙලිපස් වරයෙන් පිටත් වු නෞකාවක් මෙලෙස අතුරුදහන්වී ඇත්තේ.

අදාළ නෞකාව සමග පැවති සම්බන්ධතා පුලාව් බිලින්ටන් දූපත ආසන්නයේ දී බිඳ වැටී ඇති බව ඉන්දුනීසියාව පවසයි.

පසුගිය ජුනි මාසයේදී ද මුහුදු කොල්ලකරුවන් විසින් අත්පත් කරගනු ලැබු මලයාසියානු ඉන්ධන නෞකාවක තෙල් වෙනත් නැවකට ලබාගැනීමෙන් පසුව එම නෞකාව මුදාහරිනු ලැබීය.

Facebook Comments

wedding people