ජනපති නිරීක්ෂණයෙන් සත්‍ය හා සංහිදියා කොමිසම පමා වෙයි

0
151
wedding people

සත්‍ය හා සංහිදියා කොමිසමක් පත් කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද කැබිනට් පත්‍රිකාව සම්බන්ධයෙන් සිය නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්‍ය බව ජනාධිපතිවරයා දැනුම් දීම හේතුවෙන් කොමිසම පිළිබඳව සාකච්ඡාව කල් දමා තිබේ.

එම කොමිසම පත් කිරීමට අදාළ යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබුණේ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසිනි.

කෙසේ වෙතත් එම සංදේශය සම්බන්ධව සිය නිරීක්ෂණය ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්‍ය බව ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දී ඇත.

අතර මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන ඇමැති පාඨලී චම්පික රණවක ද එම කැබිනට් පත්‍රිකාව සම්බන්ධව සිය නිරීක්ෂණය ඉදිරිපත් කරන බව කැබිනට් රැස්වීමේදී ප්‍රකාශ කර තිබේ.

කෙසේ වෙතත් මීළඟ කැබ්නට් හමුවේදී සත්‍ය හා සංහිදියා කොමිසම පත් කිරිම සම්බන්ධව සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බවයි රජයේ ආරංචි මාර්ග පවසන්නේ.

Facebook Comments