අලුත් ව්‍යවස්ථාව නැතිනම් බලය බෙදීම ක්‍රියාත්මක කරන්න – බාහු (VIDEO)

0
144
wedding people
Loading...

නව ව්‍යවස්ථාවක් ගෙන ඒමට ප්‍රමාණවත් කාලයක් නොමැති හෙයින් ජාතික ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් ලෙස වත්මන් ව්‍යවස්ථාවේ ඇති 13 වන සංශෝධනය පුර්ණ ලෙස බලාත්මක කරන ලෙසට ස්වයං නිර්ණ අයිතිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින වාමාංෂික නායකයෙකු ඉල්ලා තිබේ.

13 ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ අඩපාඩුකම් මඟහැර පොලිස් හා ඉඩම් බලතල ක්‍රියාත්මක කරමින් බලය බෙදාහැරීමක් කල හැකි බවටයි නව සම සමාජ පක්ෂ නායක ආචාර්ය වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න පෙන්වා දෙන්නේ.

“පොලිස් බලතල ඉඩම් බලතල සහිත බලය බෙදීමක් ගෙන යාමට හැකියාව තියෙනවා 13 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට. ඒකට අලුතින් ව්‍යවස්තාව වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ.” යි ආචාර්ය වික්‍රමබාහු කොළඹ දී මාධ්‍ය වෙත කියා සිටියේය.

එමෙන් 19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ද සම්පුර්ණ ලෙස ක්‍රියාත්මක කරමින් විධායක ජනපති ක්‍රමයේ ඒකාධිපති බලතල මෙල්ල කල යතු බව ද නව සම සමාජ පක්ෂ නායක ආචාර්ය වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න වැඩි දුරටත් අවධාරණය කළේය.

Facebook Comments

Loading...