රටේ ආර්ථිකය පවතින්නේ සංක්‍රාන්ති සමයක – අගමැති

0

මෙරට ආර්ථිකය පවතින්නේ සංක්‍රාන්ති සමයක බව අගමැතිවරයා ව්‍යාපාරික හමුවක දී ප්‍රකාශ කර තිබේ.

ඉදිරි කාලයේදී පොලී අනුපාත අඩුවීම, උද්ධමනය පාලනය කිරීම හා මූල්‍ය විනයක් ඇති කිරීමට නියමිත බව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ න්තර් ජාතික වාණිජ මණ්ඩලය හා ඩේලි එෆ් ටී පුවත්පත එක්ව සංවිධානය කල “ෆයර් සයිඩ් චැට්-2019“ යනුවෙන් නම් කර තිබූ ව්‍යාපාරික කථිකාවතට එක්වෙමින් පැවසීය.

“අපිට ලැබී ඇති වාසිදායක මූල්‍ය තත්වයන් අනුව වර්ධනය කරා යා යුතුයි. එහෙත් අප ඉන්නේ සංක්‍රාන්ති සමයකයි. ඉදිරි කාලයේදී පොලී අනුපාත අඩුවීම, උද්ධමනය පාලනය කිරීම හා මූල්‍ය විනයක් ඇති කිරීමට අපේක්‍ෂිතයි. වර්ධනය කරා ළඟාවීමට නම් නව ක්‍ෂේත්‍ර හඳුන්වාදීමට අවශ්‍ය වනවා.” යැයි අගමැතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

2018 වසරේ ශ්‍රී ලංකාව ගෙවි යුතු ණය වාරික සියල්ල ගෙවා අවසන් කිරීමට ද මූලික වශයෙන් රජය සමත්ව ඇතැයි පෙන්වා දුන් අගමැතිවරයා ඉදිරි වසර පහේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ඉලක්ක සපුරාලීමට හැකි වනු ඇති බවට විශ්වාසය පළ කර ඇත.

කතිකාතවට මෙරට මුල් පෙළේ ව්‍යාපාරික ප්‍රධානීන් මෙන්ම, අගමැතිවරයා ප්‍රමුඛ දේශපාලන ප්‍රධානීන් රැසක් ද සමුළුවට එක්ව සිටි අතර සමුළුවේ මූලික අපේක්‍ෂාව වූයේ මෙරට ආර්ථිකයේ නව ප්‍රවණතා ගැන අවධානය යොමු කිරීමයි.

Facebook Comments

wedding people