පළාත් සභා වලට පොලිස් බලතල තිබුනා නම් මේ විනාශය නෑ (VIDEO)

0

පළාත් සභා සඳහා පොලිස් බලය ලැබෙන 13 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පුර්ණ වශයෙන් බලාත්මක කර තිබුනේ නම් ජාතිවාදි ප්‍රහාර වළක්වා ගත හැකිව තිබු බවට ජාතිවාදයට එරෙහිව සටන් වඳින වාමාංශික නායකයකු පෙන්වා දී ඇත.

13 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්පුර්ණයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරිම තුළින් ලැබෙන බලයෙන් පලාත් ආණ්ඩුකාරවරුන්ට හා පළාත් මහ ඇමැතිවරුන්ට ජාතිවාදි රැල්ල මැඩ පවත්වා ගැනීමට හැකියාව ඇති බවටයි නව සම සමාජ පක්ෂ නායකයා විශ්වාසය පළ කරන්නේ.

“ජාතිවාදය වයඹ පලාතේ ක්‍රියාත්මක වෙනකොට ඒකට මුහුණ දීමට වයඹ පළාතේ පළාත් සභාව නැහැ. ඒකෙ ආණ්ඩුකාරයත් නැහැ, ඒකෙ බලතලත් නැහැ,” යි ආචාර්ය වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න 16 බ්‍රහස්පතින්දා කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවක දී කියා සිටියේය.

පළාත් සභා ජන්ද නොපැවැත්වීම හා 13 වැනි ව්‍යවස්ථාව තුළින් පළාත් සභා වලට ලබා දී ඇති බලතල හරියාකාරව ක්‍රියාත්මක නොවීම නිසාවෙන් මේසා විශාල විනාශයක් වු බව නව සම සමාජ පක්ෂ නායකය ආචාර්ය වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න වැඩි දුරටත් අවධාරණය කළේය.

Facebook Comments