ළාබාලතම වෙබ් නිර්මාණවරිය වෂින්න්‍යා

0

වයස අවුරුදු 09 දී වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ළාබාලතම වෙබ් නිර්මාණවරිය බවට පත්වීමට වෂින්න්‍යා ප්‍රේමානන්ද සිසුවියට හැකිව තබේ.

වෂින්න්‍යා තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ බී. සී.එස්. උපාධිය ලබා ඇත්තේ වයස අවුරුදු 11 දී ය.

මෙම සිසුවිය පසුගියදා සිය දෙමාපියන් සමඟ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා හමු වී ඇති අතර , ජනාධිපතිවරයා විසින් ඇයගේ දක්ෂතා අගය කර සුබපැතුම් පළ කර තිළිණයක් ද පිරිනමා ඇත.

Facebook Comments

wedding people