රාජ්‍ය ආයතන වලට දක්ෂයින් පත් කරන්න ජනපතිගෙන් කමිටුවක්

0
93
Ivory Agency Sri Lanka
wedding people
Loading...

රාජ්‍ය ව්‍යවසාය මණ්ඩල, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන සහ රජය සතු වාණිජ ව්‍යාපාර සඳහා දක්ෂ හා සුදුසුකම් සහිත පුද්ගලයන් පත්කිරීම පිළිබඳ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරිමට ජනාධිපතිවරයා විසින් කමිටුවක් පත් කර තිබේ.

හිටපු අමාත්‍ය මණ්ඩල ලේකම් සහ රාජ්‍ය අංශය පිළිබඳ පුළුල් අත්දැකීම් සහිත ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු වන සුමිත් අබේසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් මෙම කමිටුව සුසන්ත රත්නායක, ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා, ඩයන් ගෝමස්, ආචාර්ය ප්‍රසන්න ගුණසේන සහ මහාචාර්ය ජගත් වැල්ලවත්ත යන අයවලුන් ඇතුලත්ව ඇත.

සුදුසු කම්ලත් වෘත්තිකයන් පිළිබඳ නිර්දේශ 2019 දෙසැම්බර් 18 වන දින හෝ ඊට පෙර ඉදිරිපත් කරන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂය සය පුද්ගල කමිටුවට උපදෙස් දී තිබේ.

Facebook Comments

Loading...