රජයේ සේවකයන්ගෙන් හමුදා සේවය අවශ්‍ය නම් “හමුදාවේ පඩිය ගෙවන්න” (VIDEO)

0
Ivory Agency Sri Lanka
wedding people

හමුදා පන්නයට රජයේ සේවකයන්ගෙන් වැඩ ගැනීමට පෙර ඔවුන්ට ආරක්ෂක සේවයේ නිලධාරින් ලබන වැටුප් ගෙවන ලෙසට ආණ්ඩුවට යෝජනා වී තිබේ.

“මිලිටරි ක්‍රමය ගෙනාවොත් මිලිටරි ක්‍රමයට සප්පායම් වෙන විදියට පිලිවෙත හදන්න ඕනා වැඩ කරන්න කියන්න කලින්,” යැයි ආචාර්ය වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න කොළඹ දී මාධ්‍ය අමතමින් කියා සිටියේය.

වත්මන් රජය ක්‍රියාත්මක කරන මිලිටරි ක්‍රමය හරහා රාජ්‍ය සේවය ඉක්මන් කිරීමට යාමෙන් රාජකාරි කටයුතු ඉක්මන් වේවි දැය නැතහොත් අනාථ වෙයි දැයි නව සම සමාජ පක්ෂ නායකයා සැක පළ කළේය.

නිලධාරිවාදය ක්‍රියාත්මක කර රාජ්‍ය සේවකයන් වහලුන් බවට පත් කිරීමට යාමෙන් වැඩ වර්ජන ඇති විය හැකි බවට අනතුරු ඇඟවු කම්කරුවන් වෙනුවෙන් සටන් වැදීමේ ඉතිහාසයක් සහිත නසසප නායකයා ඉතිහාසයේදී එවැනි ක්‍රම අත්හදා බැලීමට ගොස් වර්ජන සිදුවු බවට අනතුරු ඇඟවීය.

පුද්ගලික අංශයේ මෙන් සේවක සුබසාධනය වැඩි කළහොත් රාජකාරි කටයුතු කාර්යක්ෂම කර ගැනීමට හැකි වනු ඇති බවට නව සම සමාජ පක්ෂ නායකයා ආචාර්ය වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න වැඩි දුරටත් විශ්වාසය පළ කළේය.

Facebook Comments