නවක මන්ත්‍රීගේ පිහිටෙන් පරිසරය වනසන හිටපු මන්ත්‍රී (PHOTO)

0

නවක මන්ත්‍රීවරයෙක් ලෙස එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් පුත්තලම ආසනය නියෝජනය කරමින් පාර්ලිමේන්තු වරම් ලද මන්ත්‍රීවරයෙක් හා එක්ව හිටපු එජාප ප්‍රාදේශිය සභා මන්ත්‍රීවරයෙකු සිදු කරනු ලබන බොරළු කැපීමේ පරිසර විනාශයක් සම්බන්ධව සිලෝන් ජර්නල්ස් වෙත වාර්තා වනවා.

මෙම නවක මන්ත්‍රීවරයා තමන්ට ලැබුණු තීරු බදු රහිත වාහන බලපත්‍රය විකුණා ඉඩමක් මිලදී ගැනිම සම්බන්ධව අප මීට පෙර හෙළි කළ අතර එහිදී පැවසු පරිදි මෙම පරිසර විනාශය පිළිබඳව අප හෙළි කරන්නෙමු.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාගේ වාහන බලපත්‍රය මිලදී ගත් රා ව්‍යාපාරිකයා හා නාත්තන්ඩිය ප්‍රාදේශිය සභාවේ හිටපු මන්ත්‍රීවරයෙකු මෙම විනාශය සිදු කරන බවට අප වෙත තොරතුරු ලැබී ඇත.

කෝටි 6 ආසන්න මුදලක් ගෙවා මෙම ඉඩම මිලදී ගැනීමටත් බොරළු කැපීම සඳහා බලපත්‍රව ලබා ගැනීමටත් මෙම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා සෘජුව මැදිහත්වී ඇති බවටයි වාර්තා වන්නේ.

බොරළු කන්ද අශ්‍රීතව ජිවත් වන ජනතාව පවසන්නේ නිසි ප්‍රමිතීන් උල්ලංඝනය කරමින් මෙම බොරළු කැපීම නිසා විශාල පරිසර හානියක් සිදු වන බව හා ප්‍රදේශයේ ජල උල්පත් සිදී යාමේ අවධානමක්ද පවතින බවයි.

මෙම ඉඩම කුඹුරක් ආසන්නයේ පිහිටා ඇති අතර මෙම බොරළු කැපීමත් සමඟ කුඹුරට ජලය සපයන ඇළ මාර්ගයේ ජලයද සිදී යාමින් පවතින බවද නම සඳහන් කිරීමට අකමැති වු ගොවි මහතෙකු සිලෝන් ජර්නල්ස් වෙත පැවසීය.

අප මෙම මන්ත්‍රීවරයාගේ බලපත්‍රය විකණීම සම්බන්ධව හෙළි කිරිමෙන් පසු ඔහු පුදේශයේ ජනතාවට පවසා ඇත්තේ මෙය තම විරුද්ධවාදීන් විසින් සිදු කරන මඩ ප්‍රහාරයක් බවයි එහෙත් මෙම සියලු සිදුවීම් සම්බන්ධව සාක්ෂී අප සතුව ඇති බව අප වගකීමෙන් පවසන්නෙමු.

මෙම මන්ත්‍රීවරයාට ආධාර උපකාර කළ බොහෝ පිරිසක් අමතක කර දමමින් මන්ත්‍රීවරයා ජාවාරම්කරුවන් සමඟ එක්ව විවිධ ජාවාරම් සිදුකරන නිසා ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ අප්‍රසාදයට පත්ව ඇති බවද ඔහුගේ සමීපතම ආධාරකරුවෙකු ලෙස සිටි අයෙක් අප වෙත පැවසීය.

_mg_5684 _mg_5688 _mg_5709 _mg_5713 _mg_5717

Facebook Comments