ජාතික ධීවර ප‍්‍රතිපත්තියක් සකස් කිරීමට පියවර

0
433
wedding people
Loading...

ශ‍්‍රී ලංකාවේ ධීවර කර්මාන්තයේ උන්නතිය සඳහා ජාතික ධීවර ප‍්‍රතිපත්තියක් සකස් කිරීමට ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර තීරණය කර තිබේ.

දැනට දකුණු ආසියානු කලාපයේ බොහෝ රටවල ධීවර ප‍්‍රතිපත්තියක් ක‍්‍රියාත්මක නොවන අතර ලෝකයේ සාර්ථක ම ධීවර ප‍්‍රතිපත්තියක් ක‍්‍රියාත්මක වන එකම රට ද නොර්වේ බව සඳහන් වනු ඇත.

ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර විසින් නෝර්වේ කළ සංචාරයේ දී ශ‍්‍රී ලංකාවේ ද ජාතික ධීවර ප‍්‍රතිපත්තියක් සකස් කිරීමට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබාදෙන ලෙස නොර්වේ රාජ්‍යයෙන් ඉල්ලීමක් කරන ලදී.

එහි ප‍්‍රතිඵලයක් ලෙස නෝර්වේ රාජ්‍යයේ විශේෂ නියෝජිත පිරිසක් පසුගිය දින ශ‍්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන ලදී. එම නියෝජිත පිරිස ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ඊයේ (12) ධීවර අමාත්‍යාංශයේ දී හමුවී මූලික සාකච්ඡාවක් පැවැත්විණි.

එම නියෝජිත පිරිස සමඟ යුරෝපීය මත්ස්‍ය තහනම ඉවත්වීමත් සමඟ ශ‍්‍රී ලංකාව තුළ අන්තර්ජාතික වශයෙන් මත්ස්‍ය අපනයන කටයුතු සාර්ථකව ක‍්‍රියාත්මකවීම සම්බන්ධව ද දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කෙරිණි.

තවද මෙම මත්ස්‍ය සම්පත අනාගත පරපුර උදෙසා සුරක්ෂිත කරදීමටත්, ජාත්‍යන්තර වශයෙන් කර්මාන්තය පවත්වාගෙන යාමටත් ජාතික ධීවර ප‍්‍රතිපත්තියක අවශ්‍යතාවයක් පවතින බව ද අමාත්‍යවරයා මෙහිදී අවධාරණය කරන ලදී.

ඒ අනුව ජාතික ධීවර ප‍්‍රතිපත්තියක් සකස් කිරීමට මෙන්ම ධීවර කර්මාන්තයේ දියුණුව සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික සහයෝගය හා දැනුම ලබාදීමටත් නෝර්වේ රජයේ එකඟතාවය පළකිරීම සම්බන්ධව ධීවර අමාත්‍යවරයා ස්තූතිය පළ කරනු ලැබීය.

මෙම සකස් කරනු ලබන ධීවර ප‍්‍රතිපත්තිය මඟින් ශ‍්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට ද විශේෂ දායකත්වයක් ලබාදීමට හැකියාව ඇති බව ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර ශ‍්‍රී ලංකාවේ වෙසෙන නොර්වේ තානාපති Thorjborn Gaustadseather මෙහිදී පැවසීය.

ධීවර ප‍්‍රතිපත්තිය සකස් කිරීමට මෙන්ම ධීවර කර්මාන්තයේ දියුණුව සඳහා අවශ්‍ය කරන සියලු ම තාක්ෂණ දැනුම හා සහයෝගය අඛණ්ඩව ම ශ‍්‍රී ලංකාවට ලබාදීමට නෝර්වේ තානාපතිවරයා එකඟතාවය පළ කරන ලදී.

මෙම සාකච්ඡාව සඳහා ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර, ශ‍්‍රී ලංකාවේ නොර්වේ තානාපති Thorjborn Gaustadseather හා ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඩබ්ලිව්. එම්. එම්. ආර් අධිකාරි ඇතුළු නියෝජිතයින් සහභාගී වූහ.

Facebook Comments

Loading...