ආණ්ඩුවට එරෙහිව කුමන්ත්‍රණයක් – අසාත් සාලි (VIDEO)

0

වත්මන් යහපාලන ආණ්ඩුවට එරෙහිව කුමන්ත්‍රණයක් ක්‍රීයාත්මක වන බව යහපාලන රජය බිහි කිරීමට මුලික වු අසාත් සාලි මන්ත්‍රීවරයා පවසනවා.

වර්තමානයේ දියත් වන වර්ජන හා උද්ඝෝෂණ ක්‍රීයාත්මක වන්නේ මෙම කුමන්ත්‍රණයේ කොටසක් ලෙසට බවයි මන්ත්‍රීවරයා පෙන්වා දෙන්නේ.

ජනවාරි 8 ලද නිදහස ජනතාව අනවශ්‍ය ලෙස භූක්ති විඳින බවත් රජයක් මෙය සුලු කොට නොතැකිය යුතු බවටයි අසත් සාලී පවසන්නේ.

අබාධිත රණවිරුවන් පවා යොදා ගනිමින් උදය ගම්මන්පිල වැනි මන්ත්‍රීවරුන් සිදු කරන්නේ එම කුමන්තුණය බවත් මෙම ක්‍රීයාත්මක කිරීමට උදය ගම්මන්පිලලාට හා මහින්ද රාජපක්ෂලාට ඉඩ සැලැස්වීමට එරෙහිව ඔහු වත්මන් රජයට චෝදනා එල්ල කළහ.


මහින්ද රාජපක්ෂට අභියෝගයක්

මහින්ද රාජපක්ෂට අලුතින් සාදන ලද පක්ෂයේ සාමාජිකත්වය ගන්නා ලෙසත් “මගේ නායකත්වයෙන් පක්ෂය හැදුව මහාචාර්ය ජි.එල්. පිරිස් නායකයා බැසිල් රාජපක්ෂ පළමු පක්ෂ සාමාජිකයා” යනුවෙන් ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශයක් කරන ලෙසට මන්ත්‍රීවරයා අභියෝග කළේය.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් ඉවත් වී අලුත් පක්ෂයේ සාමාජිකත්වය ගැනීමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ නමින් හඳුන්වා ගන්නා කණ්ඩායමේ කිසිවෙක් ඉදිරිපත් නොවන බවද ඔහු කියා සිටියේය.

වත්මන් ජනාධිපතිවරයා ශක්තිමත් බවත් යහපාලන රජය පෙරළා දැමීමට කුමන්ත්‍රණය කිරීමට කිසිවෙකුටත් ඉඩ නොදෙන බවද අසාත් සාලි මෙහිදී වැඩි දුරටත් පැවසීය.

Facebook Comments