ජාතීන් අතර සමගිය ඇති කිරීමට සතියක්

0
Ivory Agency Sri Lanka
wedding people

ජාතීන් අතර සමගිය ඇති කිරිමේ අරමුණින් 2017 වසරේ සිට සෑම වර්ෂයකම ජනවාරි මාසයේ 08 වැනි දින සිට 14 වැනිදා දක්වා වන සතිය ‘ජාතික ඒකාබද්ධතා හා ප්‍රතිසන්ධාන සතිය’ වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.

ජාතික ඒකාබද්ධතා හා ප්‍රතිසන්ධාන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ මෙම යෝජනාවට ඊයේ (20) කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබු තිබුනි.

සමඟිසම්පන්න, ශක්තිමත්, සුසංවාදී මෙන්ම සමෘධිමත් ජාතියක් සඳහා අඩිතාලම සපයමින් ජනතාව අතර සමඟිය, සාමය, දයාව සහ සහෝදරත්වය වැඩිදියුණු කිරීම මෙහි අරමුණ බවයි රජය පෙන්වා දෙන්නේ.

ජනවාරි 8 වැනිදායින් ඇරඹෙන ජාතික ඒකාබද්ධතා හා ප්‍රතිසන්ධාන සතියට සමගාමීව දිවයිනේ සියලුම පාසල්, රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතන සහ ජනමාධ්‍ය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ජාතික ඒකාබද්ධතාවේ වැදගත්කම පිළිබිඹු කෙරෙන විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රීයාත්මක කිරීමටද ජනාධිපතිවරයා විසින් යෝජනා කර ඇත.

Facebook Comments