තේ බැංකු ක්‍රමයක්

0
511
wedding people
Loading...

කුඩා තේ වතු හිමියන්ගේ මුල්‍ය කටයුතු සාර්ථකව සිදු කිරීම සඳහා ඉදිරියේ දී රජය විසින් තේ බැංකු ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමට ක්‍රියා කරන බව කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති විජේරත්න දෙවගෙදර පවසයි.

මේ වන විට ඒ සඳහා ක්ෂෙත්‍රයේ විද්වතුන් සමඟ සාකච්ඡා කරමින් පවතින බවයි ඔහු සදහන් කරන්නේ.

කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ 40 වන වර්ෂ පූර්ණය වෙනුවෙන් මාධ්‍යවේදීන් දැනුවත් කිරීම සඳහා යටියන්තොට හල්ගොල්ල වතු යායේ පැවති රැස්වීමක් අමතමින් ඔහු ඒ බව ප්‍රකාශ කර තිබේ.‍

රට තුළ කුඩා තේ වතු හිමියන් මේ වන විට ලක්ෂ පහක පමණ සංඛ්‍යාවක් සිටින අතර ඔවුන් වෙනුවෙන් සැකසුණ බැංකු ක්‍රමයක් මගින් මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය මෙන්ම සුබසාධන ක්‍රියාවලිය ද වඩාත් විධිමත් ලෙස පවත්වා ගත හැකි වනු ඇති බව විජේරත්න දෙවගෙදර එහිදී වැඩි දුරටත් පවසා ඇත.

එම අවස්ථාව සඳහා කෑගල්ල සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් සමන් අනුර , කෑගල්ල කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු ආර්.ඒ.ජී.පී රණසිංහ ඇතුළු දිස්ත්‍රික්කයේ තේ පරීක්ෂකවරුන් මාධ්‍යවේදීන් හා හල්ගොල්ල එකමුතු කුඩා තේ වතු හිමියන්ගේ සංවර්ධන සමිතියේ සාමාජිකයන් රැසක් ද සහභාගී වී ඇත.

Facebook Comments

Loading...