යුධ සමයේ අතුරුදහන්වුවන් ගැන රතු කුරුසයෙන් වාර්තාවක්

0

ලංකාවේ පැවති යුධමය වාතාවරණය තුළ 16,000 අධික පිරික් අතුරුදහන් වී ඇති බවට රතු කුරුස සංවිධානය පෙන්වා දෙයි.

“අවදානම සමග ජීවත්වීම” මැයින් රතු කුරුස සංවිධානය මඟින් ප්‍රකාශිත වාර්තාවකින් මේ බව පෙන්වා දී ඇත.

මාස 14 පුරා කළ සමීක්ෂණයකින් මෙම වාර්තාව සකසා ඇති අතර එම වාර්තාව මඟින් පෙන්වා දෙන්නේ ලංකාවේ ද්‍රවිඩ ප්‍රජාවගෙන් දහස් ගණනක පිරිසක් තවමත් තම ආදරණීයන් සොයමින් සිටින බවයි.

පවුල් 395ක පුද්ගලයින් මෙම සමීක්ෂණයට දායක කරගෙන ඇති අතර මෙම පිරිසෙන් තුනෙන් එකකට වැඩි පිරිසක් තම ඥාතීන් මිය ගොස් ඇති බව විශ්වාස කරන බවත්,සෙසු පිරිස විශ්වාස කරනු ලබන්නේ ඔවුන් තවදුරටත් ලෝකයේ කොහෝ හෝ ජීවත්වනු ඇති බවද එම වාර්තාවේ වැඩි දුරටත් දහන් වේ.

Facebook Comments