මුතු බෙල්ලන් වගාවට සැලැසුම් (VIDEO)

0
Ivory Agency Sri Lanka
wedding people

ශ්‍රී ලංකාව තුළ කරදිය හා මිරිදිය ආශ්‍රීතව මුතු බෙල්ලන් වගා කිරීමට පියවර ගැනීමට අවධානය යොමු ඇති බව ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යංශය පවසයි.

නාරා ආයතනය මඟින් නව තාක්ෂණය ඔස්සේ මුතු වගාව නැවති ආරම්භ කිරීමට සැලැසුම් කර ඇති බවද එම අමාත්‍යංශය කියා සිටි.

කඹ විශේෂයක් යොදා ගනිමින් බෙල්ල්න්ගේ බිත්තර එල්ලා ඒ තුළ මුතු බෙල්ලන් වැඩි වීමට ඉඩ සලස්වා මුතු නිපදවීමට මේ වන විට අවධානය යොමුව ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ මුතු සඳහා ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොලේ ඉහළ ඉල්ලුමක් පවතින අතර මුතු වගාව සම්පුර්ණයෙන්ම අඩපණ වීම හේතුවෙන් පසුගිය දශකයේ ඉල්ලුමට අනුව සැපයීම ලබා දීමට ලංකාව අසමත් විය.

හලාවත සිට සිලාවතුර දක්වා මුහුදු කලාපය මුතු බෙල්ලන්ට හිතකර වුවද විවිධ ස්වාභාවික හේතුන් මත මුතු බෙල්ලන් වර්ධනය ඇන හිට තිබේ.

වර්තමානය වන විට මුතු බෙල්ලන් අපනයනය හරහා පාකිස්තානය වාර්ෂිකව ඩොලර් මිලියන 6700 පමණ උපයන අතර ඉන්දියාවද වාර්ෂිකව ඩොලර් මිලියන 150 පමණ මුදලක් උපයා ගනී.

Facebook Comments