සිවිල් යුද්ධයට මැදිවු යේමනයේ කොළරා වසංගතයක්

0
464
An eight-year-old malnourished boy lies on a bed in the emergency ward of a hospital in Sanaa, Yemen September 27, 2016. REUTERS/Khaled Abdullah SEARCH "FAMINE YEMEN" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES.
wedding people
Loading...

සිවිල් යුද්ධයකට මැදිව සිටින යේමනයේ කොළරා රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව පසුගිය සති 10 තුළ තුන්ලක්ෂයකට ආසන්න වී ඇති බව ජාත්‍යන්තර රතු කුරුස සංවිධානය පවසයි.

දිනකට නව රෝගීන් 7000ක් පමණ වාර්තා වන අතර එය පාලනය කිරීම දුෂ්කර වී ඇති බව පැවසේ.

ජගත් සංවිධාන වාර්තාවලට අනුව යේමනයේ කොළරා රෝගීන් 1700කට වැඩි පිරිසක් මිය ගොස් ඇත.

සිවිල් යුද්ධය හේතුවෙන් යේමනයේ මිලියන 14.5ක් පමණ ජනතාවට පිරිසිදු පානීය ජලය සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් නොලැබෙන බවයි ජගත් සංවිධානය වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ.

Facebook Comments

Loading...