ලංකාවේ සංවර්ධනයට එක්සත් ජාතීන්ගෙන් ඩොලර් මිලියන 300 ක්

0
408
wedding people
Loading...

ශ්‍රී ලංකාව තුල සංවර්ධන ක්‍රියාවලියන් සඳහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 300 ක ආයෝජන සිදුකිරීම සදහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංගමය සුදානම් බව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශය පවසයි.

ඊට අදාළ එක්සත් ජාතීන්ගේ තිරසාර සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල සඳහා 2018-2022 දක්වා වන මුලික සැකැස්ම සඳහා වන ලියවිල්ල සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය සහ එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානය 03 බදාදා නිල වශයෙන් අත්සන් තැබු බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා ප්‍රකාශ කළේය.

ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු පිළබඳ අමාත්‍යංශයේ ලේකම් එම්. අයි .එම් රාසික් මෙම එකඟතාවයට අත්සන් තැබූ අතර එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය වෙනුවෙන් එහි ශ්‍රී ලංකා නේවාසික නියෝජිත සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ නියෝජිත උනා මැකෝලේ අත්සන් තැබුහ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරි පස් වසර තුල සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයන් සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 300ක ආයෝජනයක් සිදු කිරීම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා රජය අතිශය සතුටට පත්වන බව මෙම ගිවිසුම අත්සන් තැබීමේ අවස්ථාවට එක්වුණු ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු පිළබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා සඳහන් කළේය.

 

Facebook Comments

Loading...