කොරල්පර වලට හානි කරන පසැඟිල්ලන් විශේෂයක්

0
673
wedding people
Loading...

නැගෙනහිර මුහුදු තීරයේ කොරල්පර වලට විශාල වශයෙන් හානි සිදුකරන පසැඟිල්ලන් (Star Fish) විශේෂයක් සම්බන්ධයෙන් නාරා ආයතනයෙන් පර්යේෂණයක් ආරම්භ කර තිබේ.

මෙම පසැඟිල්ලන් විශේෂය කොරල්පරවලට ඉතාමත් දරුණු ලෙස හානී සිදු කරන අතර ඔවුන් විසින් නිකුත් කරන රසායනික එන්සයිමයක් නිසා කොරල්පර දිරා ගොස් විනාශ වන බව වාර්තා වී ඇතැයි ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර පවසයි.

පසුගියදා අමාත්‍යංශයේ පැවති උපදේශක රැස්වීමේදී අමාත්‍යවරයා මෙම කරුණු අනාවරණය කළ අතර පසැඟිල්ලන් ව්‍යාප්ත වීම පිළිබඳව වහාම විද්‍යාත්මක පර්යේෂණයක් සිදු කරන ලෙස නාරා ආයතනයට සහ ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරියට අමාත්‍යවරයා විසින් උපදෙස් දුන් බව ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යංශය නිවේදනය කරයි.

මීට වසර කිහිපයකට පෙර ද මේ අන්දමින් පසැඟිල්ලන් ව්‍යාප්තිය සිදු වු අතර එම අවස්ථාවේදි ද ඔවුන්ගේ ව්‍යාප්තිය අඩාල කරවීම සඳහා පියවර ගනු ලැබු බවද අමාතංශය පෙන්වා දෙයි.

Facebook Comments

Loading...