පුංචි ජන්දයේ ආරක්ෂාවට STF කැඳවයි

0

ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ආරක්ෂක කටයුතු සඳහා පොලිස් විශේෂ කර්ය බළකායේ සහයෝගය ලබාගැනීමට තීරණය කර ඇතැයි මැතිවරණ කොමිසම පවසයි.

ඔවුන් මැතිවරණ දිනයේ ආරක්ෂක කටයුතුවලට පමණක් සම්බන්ධ කරගනු ලබන බවත් සෑම ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයකමට පොලිස් විශේෂ කර්ය බළකා ආරක්ෂාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර සමඟ සාකච්ඡා කරමින් පවතින බවයි කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය පවසන්නේ.

ඡන්ද අවසන් වීමෙන් පසුව ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයක සිට මීටර් 400ක් ජනතාවට ගැවසීමට නොහැකි සීමාවක් බවට පත්කිරීමට තීරණය කර ඇති බව ද සභාපතිවරයා කියා සිටියේ 07 ඉරිදා පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා ගාල්ල, ඇල්පිටිය, මාතර, තංගල්ල පොලිස් කොට්ඨාසවල පොලිස් නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩ සටහනකට එක්වෙමිනි.

Facebook Comments