සම්මුතිවාදි ආණ්ඩුවට අලුත් අවබෝධතා ගිවිසුමක්

0
730
Ivory Agency Sri Lanka
wedding people
Loading...

සම්මුතිවාදි රජයේ ඉදිරි ගමන සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හා එක්සත් ජාතික පක්ෂය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් ඉදිරියේ දී අත්සන් කරන බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම්වරයා පවසයි.

ඉදිරි මාස 18 තුළ පක්ෂ දෙක එකතුව රජය පවත්වාගෙන යාම සඳහා පොදු වැඩසටහනක් අනුව කටයුතු කිරීමට දෙපාර්ශ්වයේ අමාත්‍යවරුන් සාකච්ඡාවලට එළැඹ ඇති බව ඇමැති දුමින්ද දිසානායක කියා සිටියේය.

මැයි 8 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිත නව පාර්ලිමේන්තු සැසි වාරයේදී මෙම නව වැඩසටහන ඉදිරිපත් කිරිමට සුදානම් බවයි ඇමැතිවරයා පෙන්වා දෙන්නේ.

පක්ෂ දෙකේ අනුමැතිය ලද වහාම මෙම අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් කරන බව පවසන ඇමැති දුමින්දු දිසානායක කැබිනට් සංශෝධනයෙන් පසුව අමාත්‍යංශවල විෂයයන් ද ක්‍රමානුකූලව වෙනස් වන බව ද වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

2015 අගෝස්තු 21 වන දින එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහ ලේකම් කබීර් හෂීම් සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රධාන ලේකම් දුමින්ද දිසානායක විසින් පක්ෂ දෙක අතර සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුව පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවබෝධතා ගිවිසුමට අත්සන් තැබූ අතර, එය වසර දෙකක කාලයක් සඳහා පමණක් වලංගු වන නමුත් දෙපාර්ශ්වයේ එකඟතාව මත ගිවිසුම දීර්ඝ කළ හැකි බව ද එහි විශේෂයෙන් සඳහන් විය.

Facebook Comments

Loading...