සංහිඳියාව වෙනුවෙන් සමගිය එළිදකී

0

ජාතික සමගිය හා සංහිඳියාව පිළිබඳ කාර්යාංශයේ නිල පුවත් ප්‍රකාශනය මෙවර කලාපයේ සිට නව මුහුණුවරකින් නිකුත් කොට ඇති බව එම කාර්යාංශය සදහන් කරයි.

සමගිය ලෙස නම් කර ඇති මෙම නිල පුවත් ප්‍රකාශනය අදාළ කාර්යාංශය විසින් මෙරට ජාතික සමගිය සහ සංහිඳියාව උදෙසා සිදුකරණ ව්‍යාපෘති සහ ක්‍රියාකාරකම් මෙන්ම ජාතික සමගිය සහ සංහිඳියාවට සම්බන්ධ පුවත් විශ්ලේෂණ සහ රචනා වලින් සමන්විත වේ.

ත්‍රෛමාසික පුවත් ප්‍රකාශනයක් වන සමගිය, සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂා තුනෙන්ම මුද්‍රණය කරනු ලබයි.

ජාතික සමගිය හා සංහිඳියා කාර්යාලයේ ප්‍රධානී ලෙස හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග කටයුතු කරන්නීය.

සමගිය නවතම කලාපය කියවීම සඳහා පිවිසෙන්න www.onur.gov.lk

Facebook Comments