වහාම Twitter පාස් වාර්ඩ් එක මාරු කරන්න

0
153
wedding people

සිය මුරපද හෙවත් password වෙනස් කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස Twitter සමාජ මාධ්‍ය ජාලය සිය ග්‍රාහකයන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

එම ජාලයේ මතුව ඇති තාක්ෂණික ගැටලුවක් හේතුවක් නිසාවෙන් සමාජ මාධ්‍ය ජාලය භාවිත කරන ග්‍රාහකයන්ගේ තොරතුරු නිරාවරණය වී ඇති බවයි හෙළිව ඇත්තේ.

කෙසේ වෙතත් මුරපද හෝ අභ්‍යන්තර තොරතුරු අව භාවිතයකට ලක්ව නොමැති අතර ආරක්ෂිත පියවරක් ලෙස මෙම තීරණයට එළඹ ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මේ වනවිට Twitter භාවිත කරන ග්‍රාහක සංඛ්‍යාව මිලියන 330 ඉක්මවනවා.

Facebook Comments