බස් ගාස්තු ඉහල දැම්මාට බස් හිමියන් නොසතුටින්

0
311
wedding people

ඉහල දැමු බස් ගාස්තුව පිළිනොගන්නා බව පවසන අන්තර් පළාත් බස් හිමියන්ගේ සංගමය ඊට විරෝධය පල කර වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

තම සංගමය විසින් රජයට යෝජනා කරනු ලැබුවේ 20% බස් ගාස්තු ඉහල නැංවීමක් වුවද රජය විසින් 6.65% කින් බස් ගාස්තු ඉහල දැමීම කිසිසේතම ප්‍රමාණවත් නොවන බව එම සංගමයේ සභාපති විජිත කුමාරසිරි කියා සිටියේය.

ඒ අනුව 16 බදාදා මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කරන බව අන්තර් පළාත් බස් සංගමය පවසන අතර ඊට තම සහාය ලබා දෙන බව සමස්ත ලංකා බස් සමාගම් සම්මේලනය ද පවසයි.

අවම බස් ගාස්තුව හැර අනෙකුත් බස් ගාස්තු 6.65% කින් ඉහල දැමීමට 15 අඟහරුවාදා රැස්වු කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කළේය.

Facebook Comments