භූමි තෙල් මිල අඩු වෙයි

0
681

පසුගිය දා ලෝක වෙළඳපොලේ ඉහළ යන තෙල් මිලට සාපේක්ෂව රුපියල් 101 දක්වා වැඩි කරන ලද භූමි තෙල් මිල අඩු කිරිමට රජය තීරණය කර තිබේ.

මිල වැඩි කිරිමට එරෙහිව ධීවරයන්ගෙන් දැඩි විරෝධතාවයක් එල්ල වු අතර එය සැලකිල්ලට ගෙන මෙම පියවර ගත් බවයි රජය පවසන්නේ.

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ග්‍රාමීය ආර්ථික පිළිබඳ අමාත්‍ය විජිත් විජයමුණි සොයිසා සහ මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර එක්ව 12 අඟහරුවාදා මිල අඩු කිරිමේ යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන ලදී.

ඒ අනුව භූමි තෙල් ලීටරයක මිල රුපියල් 70 දක්වා අඩු කරන ලද බවයි රජය නිවේදනය කරන්නේ.

Facebook Comments

wedding people